Text Size
پنجشنبه, خرداد 02, 1398
image image image image image image
بیمه اشخاص انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بيمه اشخاص يكي از مهمترين شاخه هاي رفاه اجتماعي محسوب مي شود و دركشورهاي مختلف، دولت ها رأساً سازمان هايي را به منظور تأمين خدمات بيمه اختصاص داده اند.
بیمه آتش سوزی موضوع بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود.
بيمه آتش‌سوزي مانند ساير شاخه‌هاي بيمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق‌بيمه مي‌باشد.
بیمه اتومبیل بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد.
بیمه مهندسی بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بیمه مسئولیت بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
بیمه باربری رشته بيمه هاي باربري به عنوان يكي از بخش هاي فني شركت در بر گيرنده رشته هاي بيمه اي حمل كالا، وجوه، كشتي و هواپيما مي باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در يك فرآيند تجاري باعث آن گرديده كه امروزه نظام تجاري ساز و كار پيچيده و خاص خود را مطالبه نمايد.
مقالات


راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي حوزه مالي در صنعت بيمه

درحالي سازمان بازرسي كل كشور از چالش‌هاي حوزه‌مالي صنعت بيمه به‌عنوان بزرگ‌ترين مانع براي واگذاري شركت‌هاي بيمه مشمول اصل۴۴ ياد كرده‌بود كه صنعت بيمه از تابستان سال‌جاري با برگزاري دو همايش «بررسي چالش‌هاي پيش رو در صنعت بيمه» و «بيمه و اقتصاد ملي» نسبت به احصاي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع آنان اقدام كرده‌بود.
كميته اصلي طرح تحول در صنعت بيمه به دنبال فرمان ۱۰ ماده‌اي رييس‌جمهور تشكيل شد و ۵ كار گروه با حضور بيمه مركزي، بيمه‌هاي دولتي و خصوصي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه دادند تا با اصلاح برخي از مصوبات و ارائه پيش‌نويس مصوبات جديد مشكلات صنعت بيمه را حل نمايند.
كار گروه مالي - اداري و شبكه فروش و تعامل بيمه با بازار‌پول و سرمايه يكي از كار گروه‌هاي طرح تحول است كه با سرپرستي بيمه آسيا و مشاركت نمايندگاني از بيمه مركزي، ايران، البرز، دانا، رازي، ملت و معلم تشكيل جلسه مي‌داد.
در گزارش نهايي اين كار گروه از چالش‌هاي حوزه مالي به عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي و اساسي شركت‌هاي بيمه نام برده شده است.
عدم شفافيت كامل صورت‌هاي مالي، عدم كفايت كنترل‌هاي داخلي، عدم كفايت منابع مالي، بالا بودن قيمت تمام شده خدمات، عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه و شمول قوانين و مقررات مالي متعدد از چالش‌هاي احصا شده در اين كار گروه است كه راهكارهاي حل آن در ادامه مي‌آيد:
۱ - چالش‌هاي حوزه مالي

يكي از چالش‌هاي اصلي و اساسي شركت‌هاي بيمه، چالش‌هاي حوزه مالي است. حوزه‌اي كه بخش تفكيك‌ناپذيري از گستره فعاليت‌هاي بيمه‌اي بوده و بر مبناي مجموعه‌اي از مقررات، استانداردها، قواعد و روش‌ها، اطلاعات مالي و اقتصادي يك موسسه را گردآوري، ثبت طبقه‌بندي، تلخيص و در قالب گزارش‌هايي تحت عنوان صورت‌هاي مالي براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري در اختيار مديريت شركت و ساير افراد ذي‌صلاح در برون يا درون سازمان قرار مي‌دهد.
منظور از چالش‌ها در اين بررسي، مجموعه‌اي است از مشكلات، تنگناها، محدوديت‌ها، روش‌ها، قوانين، آيين‌نامه‌ها و... كه عملكرد حوزه مالي از آنها متاثر مي‌باشد.
مشكلاتي كه به صورت مستقيم در حوزه مالي وجود داشته و ناشي از مواردي از قبيل: فقدان نظام نظارتي اثربخش، وضعيت سيستم‌هاي كنترل داخلي، مكانيزه نبودن عمليات حسابداري به صورت كامل و استفاده كارآمد از رايانه، عدم‌تقويت نظام و انضباط مالي، تغيير ديدگاه مديران به حوزه مالي و امثال آن مي‌باشد و به ترتيب ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
- عدم شفافيت كامل صورت‌هاي مالي
- عدم كفايت كنترل‌هاي داخلي
- عدم كفايت منابع مالي
- بالا بودن قيمت تمام شده (هزينه) خدمات
- عدم هماهنگي در تهيه و تنظيم بودجه
- شمول قوانين و مقررات مالي متعدد
۲ - راهكارها و پيشنهادها
به منظور مرتفع كردن مشكلات مورد اشاره و برون‌رفت از آنها، راهكارها و پيشنهادهاي ذيل ارائه و انتظار مي‌رود با توجه كافي و شايسته به آنها موجبات ارتقاء وضعيت موجود صنعت بيمه كشور در زمينه‌هاي گوناگون از جمله گسترش و توسعه خدمات بيمه‌اي فراهم آيد.
- راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات
- راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به شوراي‌عالي بيمه
- راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي
- راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه
۲ - ۱ - راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به قوانين و مقررات
- معافيت شركت‌هاي بيمه از شمول قوانين مالي و نظارتي متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب
- اصلاح اساسنامه شركت‌هاي بيمه دولتي متناسب با قانون تجارت
۲ - ۲ - راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به شوراي‌عالي بيمه
۱ - تشكيل كميته مالي، اداري و سرمايه‌گذاري صنعت بيمه به عنوان كميته فرعي شوراي‌عالي بيمه
۲ - تصويب آيين‌نامه نحوه تنظيم صورت‌هاي مالي توسط شوراي‌عالي بيمه، شامل:
- فرم صورت‌هاي مالي
- نحوه طبقه‌بندي اطلاعات در صورت‌هاي مالي
- روش‌هاي حسابداري، محاسباتي و برآوردي
۳ - اصلاح آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه (مصوب شوراي‌عالي بيمه)
۴ - اصلاح آيين‌نامه ذخاير فني بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي
۵ - اصلاح آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي خصوصا جنبه‌هاي محاسباتي مالي آن
۶ - اصلاح آيين‌نامه اتكايي اجباري (مطابقات صدور بيمه‌نامه، نحوه وصول حق بيمه با عمليات مالي مربوط به اتكايي)
۷ - اصلاح آيين‌نامه تاسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي به ويژه تجديدنظر در ميزان حداقل سرمايه آنها
۲ - ۳ - راهكارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به مجمع عمومي

- افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه دولتي از طريق:
- پرداخت توسط دولت
- تجديد ارزيابي دارايي‌ها
- عرضه سهام به عموم
- ادغام
- بازنگري و تعريف مجدد وظايف مديران(مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي كليدي به جاي تصميم‌گيري‌هاي تكراري)
- تدوين برنامه‌ بهسازي عملكرد در جهت كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها
- تهيه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه‌بندي اطلاعات، روش‌هاي برآورد و محاسبات بودجه
- طراحي و اجراي سيستم‌ ارزيابي عملكرد شركت‌هاي بيمه(ضوابط ارزيابي - نسبت‌هاي مالي و ...)
- اصلاح آيين‌‌نامه استخدامي كاركنان
۲ - ۴ راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي حوزه مالي مربوط به هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه
- تدوين سيستم مناسب براي وصول به‌موقع مطالبات
- طراحي سيستم‌ اداره وجوه نقد با اهداف:
- جلوگيري از رسوب منابع مالي نزد بانك‌هاي عامل
- استفاده از حساب‌هاي دومنظوره(حساب جاري+حساب پشتوانه)
- انتقال وجوه مازاد شعب و نمايندگي‌ها به مركز در كمترين زمان ممكن
- طراحي سيستم گزارش وجوه نقد روزانه و سرمايه‌گذاري وجوه مازاد
- تشريح اهميت كنترل‌هاي داخلي براي همكاران بخش فني و نمايندگان در جهت جلب همكاري آنان در ثبت و نگهداري صحيح عمليات فني
–تبيين و آموزش اهميت مديريت وجوه نقد براي بخش‌هاي فني، مالي و نمايندگان به منظور وصول به‌موقع حق بيمه
- اعلام به‌موقع حق بيمه‌هاي معوق به بخش فني و نمايندگان به منظور پيگيري در جهت وصول يا تعيين تكليف آن
- برقراري سيستم‌هاي تشويقي براي كاركنان و نمايندگان در جهت ترغيب آنان براي تسريع در وصول حق بيمه و ساير مطالبات و پيشگيري از سوخت مطالبات مذكور
- آموزش و تقويت نيروهاي موجود در بخش حسابرسي داخلي
- استفاده از خدمات موسسات حسابرسي
- مهندسي مجدد شركت‌هاي بيمه با هدف افزايش كارآيي و كاهش هزينه‌ها:
- افزايش بهره‌وري از طريق استقرار سيستم و چرخه بهره‌وري
- ارتقاي كيفيت و سرعت خدمات
- ايجاد سيستم شناسايي سريع‌تر مشكلات و فرصت‌ها
- طراحي مجدد مشاغل و تغيير مهارت‌هاي مورد نياز نيروي كار
- برقراري آموزش‌هاي ضمن خدمت با هدف ارتقاي كارآيي كاركنان و مديران
- برقراري سيستم ارزيابي شايستگي و گزينش كاركنان براساس ‌آن(عملكرد، خلاقيت، انضباط، نوآوري و ...)

- تفويض اختيار بيشتر به مديران سطوح مياني و تغيير نحوه سازماندهي شركت
- بهره‌گيري ازنرم‌افزارها و سيستم‌هاي جديد مالي و غيرمالي
- كاهش هزينه‌هاي بيمه‌گري و عمومي از طريق:
- ايجاد كنترل‌هاي لازم در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت
- توسعه و استفاده بهينه از خدمات مكانيزه (كمي و كيفي)
- بازنگري در آيين‌نامه استخدامي و پيشنهاد اصلاح به مجمع عمومي

از ما بپرسید!!!

سوالات متداول بیمه نامه

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

فرم محاسبه آنلاین نرخ بیمه

دوست گرامی
دسترسی به این صفحه فقط برای اعضاء سایت امکانپذیر میباشد . برای ورود به صفحه عضویت اینجا را کلیک کنید. در صورتی که هم اکنون عضو هستید از اینجا وارد شوید

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

رزرو آنلاین بیمه نامه

درصورتی که هم اکنون بیمه داشته باشید میتوانید بیمه نامه خود را رزرو کنید با پرکردن فرم ساده زیر بیمه  خود را رزرو نمائید :

شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

سفارش آنلاین بیمه نامه

جهت سفارش آنلاین بیمه بدنه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده
تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم
با تشکر از شما
شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب