Text Size
پنجشنبه, خرداد 02, 1398
image image image image image image
بیمه اشخاص انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بيمه اشخاص يكي از مهمترين شاخه هاي رفاه اجتماعي محسوب مي شود و دركشورهاي مختلف، دولت ها رأساً سازمان هايي را به منظور تأمين خدمات بيمه اختصاص داده اند.
بیمه آتش سوزی موضوع بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود.
بيمه آتش‌سوزي مانند ساير شاخه‌هاي بيمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق‌بيمه مي‌باشد.
بیمه اتومبیل بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد.
بیمه مهندسی بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بیمه مسئولیت بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
بیمه باربری رشته بيمه هاي باربري به عنوان يكي از بخش هاي فني شركت در بر گيرنده رشته هاي بيمه اي حمل كالا، وجوه، كشتي و هواپيما مي باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در يك فرآيند تجاري باعث آن گرديده كه امروزه نظام تجاري ساز و كار پيچيده و خاص خود را مطالبه نمايد.


اطلاعيه قرارداد سبد پرتفوي وزارت آموزش و پرورش

آقايان حيدري مدير پروژه و دكتر رياحي فر مدير اجرايي پروژه بيمه طلايي

آقايان حيدري مدير پروژه و دكتر رياحي فر مدير اجرايي پروژه بيمه طلايي فرهنگيان در اطلاعيه اي به تمامي واحدهاي اجرايي بيمه ايران در سراسر كشور اعلام كردند: «همان طور كه مستحضرند به حول و قوه الهي، اجراي طرح ملي سبد پرتفوي مجموعه وزارت آموزش و پرورش براي فرهنگيان معزز آغازشده در اين راستا مقرر گرديده اجراي اين طرح با بهره گيري از توان و ظرفيت شبكه نمايندگي شركت صورت پذيرد، در اين راستا خواهشمند است با رعايت:

* ابلاغيه شماره ۲۳۲۵۶۱/۸۹ مورخ ۹/۴/۸۹ مقام محترم مديرعامل
* مصوبه شماره يك شوراي راهبردي قرارداد وزارت آموزش و پرورش (۲۵۲۷۵۷/۸۹ مورخ ۱۶/۴/۸۹)
* مصوبه شماره دو شوراي راهبردي قرارداد وزارت آموزش و پرورش (۲۵۲۸۴۰/۸۹ مورخ ۱۶/۴/۸۹)
* مصوبه شماره سه شوراي راهبردي قرارداد وزارت آموزش و پرورش (متعاقبا اعلام خواهد شد)
* مصوبه شماره چهار شوراي راهبردي قرارداد وزارت آموزش و پرورش (۲۵۲۸۶۴/۸۹ مورخ ۱۶/۴/۸۹)

نسبت به اجراي مفاد زير اقدام نمايند:الف) مديريت امور بيمه گري به شيوه سبد پرتفوي:
از آنجايي كه قرارداد بيمه درمان فرهنگيان معزز، همراه با پوشش بيمه اي مجموعه ريسك هاي اموال، اشخاص و مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و بيمه نامه هاي شخصي موردنياز فرهنگيان و دانش آموزان همراه است، لذا بهره گيري و اقدام موثر واحدهاي اجرايي بيمه ايران و شبكه نمايندگي با همكاري واحدها و مناطق آموزش و پرورش ضرورتي انكارناپذير است. در اين جهت واحدهاي اجرايي بيمه ايران مكلف اند:

۱/ الف – در هر استان مدير پروژه اجرايي آموزش و پرورش همكاري و ارتباط لازم را براي اداره كلان پروژه داشته باشند و هرگونه چالش و مسائل اجرايي را به صورت منطقه اي و موردي حل و فصل نمايند. در صورت حل نشدن مسئله، مراتب از شوراي راهبردي استعلام و كسب تلكيف شود.
۲/ الف – وفق مصوبه شماره چهار شوراي راهبردي، يك نفر نماينده بر اساس ضوابط تعريف شده به هر منطقه آموزش و پرورش تحت پوشش معرفي شود.
۳/ الف – ضروري است آن مديريت محترم، با همكاري اداره كل تعاون استان مراسم معارفه نمايندگان شركت با مسئولين رفاه آموزش و پرورش را به انجام رسانند و نماينده محترم مكلف است ارتباط مناسب بيمه اي با مسئولين رفاه برقرار نمايد.
۴/ الف – نماينده مربوطه، ضمن مراجعه و مذاكره با مسئولين امر، وفق تفاهم نامه كلي، نسبت به صدور بيمه نامه آتش سوزي براي مدارس و اموال و دارايي هاي منطقه آموزش و پرورش متبوعه و همچنين پوشش بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت و بيمه بدنه و شخص ثالث اتومبيل هاي اداري و بيمه تمام خطر مقاطعه كاري براي ساخت و نوسازي مدارس و همچنين بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان مدارس مذكور اقدام نمايد.
۵/ الف – نماينده مربوطه، با رعايت اولويت ضمن معرفي انواع بيمه نامه ها و با حضور در مراكز آموزشي و فرهنگ سازي نسبت به فروش بيمه گروهي بدنه و شخص ثالث براي خودروي متعلق به فرهنگيان و دانش آموزان، بيمه آتش سوزي گروهي منازل فرهنگيان، بيمه گروهي يا انفرادي طرح بيمه جامع زندگي (عمر)، انواع بيمه هاي مسئوليت اردوگاه ها، تفريحگاه ها، تورهاي سياحتي زيارتي، مهمانسراها، خانه هاي فرهنگ اقدام كند. بديهي است در اين رابطه ساير بيمه نامه هاي ضروري نيز معرفي و ارائه خواهند گرديد.
۶/ الف – با توجه به دستور وزير محترم آموزش و پرورش چنانچه خداي ناكرده عدم همكاري و مسئوليت ناپذيري از سوي مناطق و مسئولين آموزش و پرورش مشاهده و احراز گرديد، سريعا با ذكر نام، عنوان پست سازماني، تاريخ مراجعات يا مكاتبات و علت عدم همكاري به صورت مستند به شوراي راهبري گزارش شود تا به طريق مقتضي در وزارت محترم آموزش و پرورش مورد پيگيري قرار گيرد.
۷/ الف – نمايندگاني كه با بهره گيري از توان حرفه اي، در زمينه جذب پرتفوي گسترده و كنترل ضرايب خسارتي، در اجراي قرارداد موفق عمل نمايند با معرفي و ارائه گزارش واحد اجرايي متبوع، از سوي شوراي راهبردي مورد تشويق قرار مي گيرند.


ب – ارائه آمار عملكرد ماهيانه:
با توجه به ضرورت كنترل ريسك، آگاهي از پرتفوي بيمه نامه هاي صادره و ضرايب خسارتي مربوطه، ضروري است در پايان هر ماه و حداكثر ظرف مدت ۷ روز از ماه بعد، آمار عملكرد پرتفوي تحصيلي از محل قرارداد وزارت آموزش و پرورش به صورت متمركز و از طريق مديريت هر استان (در تهران از طريق هر واحد اجرايي معين شده) به شكل زير به شوراي راهبردي شركت گزارش شود. در اين رابطه نكات زير را يادآوري مي نمايد كه:

۱/ ب- آمار عملكرد آموزش و پرورش را به شرح فرم ذيل ارسال فرمايند.
۲/ ب- در گزارش عملكرد ارسالي، صرفا حق بيمه هاي تحصيلي يا خسارت هاي وابسته به آموزش و پرورش ثبت خواهند گرديد و هيچ گونه پرتفوي و يا بيمه نامه متفرقه در اين آمار دخالت داده نمي شود.


(فرم آمار عملكرد قرارداد وزارت آموزش و پرورش)
قرارداد بيمه     نرخ بيمه نامه     تعداد     جمع حق بيمه صادره     تعداد خسارت پرداختي     جمع خسارت پرداختي     جمع خسارت معوق     حق الزحمه كارشناسي پرداختي     ضريب خسارت
قراردادهاي خاص آموزش و پرورش                                               
بيمه نامه هاي خاص كاركنان و دانش آموزان                                               
جمع                                               
توضيح: قراردادهاي صادره خاص آموزش و پرورش شامل: قرارداد گروهي بيمه درمان فرهنگيان، قرارداد گروهي بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت و قرارداد گروهي مرتبط با مدارس و اموال آموزش و پرورش و بيمه نامه بدنه و شخص ثالث خودروي متعلق به آموزش و پرورش و بيمه نامه مهندسي و مسئوليت كارفرما براي احداث و نوسازي مدارس مي باشند. لذا ساير بيمه نامه ها جزو طبقه بيمه نامه هاي صادره خاص كاركنان و دانش آموزان قرار مي گيرند.
ج – نيازها و خواسته هاي آن واحد اجرايي محترم از مديريت هاي محترم فني در خصوص انعقاد قراردادها را عنداللزوم جهت پيگيري به مديريت پروژه نيز اعلام فرمايند
در هر حال كسب پرتفوي بيمه اي مطلوب و سياست اجراي طرح به صورت سبد پرتفوي در مقابل «ارائه بيمه درمان فرهنگيان»، هدف و مقصود اصلي مديريت هاي فني شركت خواهد بود. در خاتمه از همكاري و تلاش كليه مديران ستادي و اجرايي شركت كه با درك واقعيت هاي موجود بازار بيمه، همت و تلاش مضاعفي را در راستاي بالندگي شركت معمول مي دارند سپاسگذاري مي شود.»

 

از ما بپرسید!!!

سوالات متداول بیمه نامه

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

فرم محاسبه آنلاین نرخ بیمه

دوست گرامی
دسترسی به این صفحه فقط برای اعضاء سایت امکانپذیر میباشد . برای ورود به صفحه عضویت اینجا را کلیک کنید. در صورتی که هم اکنون عضو هستید از اینجا وارد شوید

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

رزرو آنلاین بیمه نامه

درصورتی که هم اکنون بیمه داشته باشید میتوانید بیمه نامه خود را رزرو کنید با پرکردن فرم ساده زیر بیمه  خود را رزرو نمائید :

شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

سفارش آنلاین بیمه نامه

جهت سفارش آنلاین بیمه بدنه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده
تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم
با تشکر از شما
شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب