Text Size
پنجشنبه, خرداد 02, 1398
image image image image image image
بیمه اشخاص انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بيمه اشخاص يكي از مهمترين شاخه هاي رفاه اجتماعي محسوب مي شود و دركشورهاي مختلف، دولت ها رأساً سازمان هايي را به منظور تأمين خدمات بيمه اختصاص داده اند.
بیمه آتش سوزی موضوع بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود.
بيمه آتش‌سوزي مانند ساير شاخه‌هاي بيمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق‌بيمه مي‌باشد.
بیمه اتومبیل بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد.
بیمه مهندسی بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بیمه مسئولیت بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
بیمه باربری رشته بيمه هاي باربري به عنوان يكي از بخش هاي فني شركت در بر گيرنده رشته هاي بيمه اي حمل كالا، وجوه، كشتي و هواپيما مي باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در يك فرآيند تجاري باعث آن گرديده كه امروزه نظام تجاري ساز و كار پيچيده و خاص خود را مطالبه نمايد.
انواع بیمه بیمه اشخاص

اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر

اعضا محترم اتحادیه کلیک نمایند.بیمه اشخاص

بیمه عمر زمانی

در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد.

مثال: شخص ۳۰ ساله ای برای مدت ۵ سال خود را در قبال سرمایه یکصد میلیون ریال با حق بیمه سالانه ۵۶۰/۰۰۰ ریال بیمه عمر زمانی می کند . اگر این شخص در اثنای این مدت (۵سال) فوت نماید مبلغ یکصد میلیون ریال به استفاده کنندگانیکه در بیمه نامه مشخص گردیده پرداخت می شود.

الف) بیمه تمام عمر

مدت این بیمه نامحدود می باشد. بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود که هر زمان و بهر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را باضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

مثال : شخص ۵۰ ساله ای خود را در قبال یکصد میلیون ریال با حق بیمه سالانه ۳/۲۲۹/۰۰۰ ریال بیمه تمام عمر می کند . این شخص در هر زمانی فوت کند مبلغ یکصد میلیون ریال به بازماندگانی که در بیمه نامه مشخص گردیده پرداخت می شود.

ب) بیمه عمر مانده بدهکار

افرادی که از مراکز مختلف مانند بانک ها وام دریافت می کنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند ، بیمه گر بقیه اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه موسسه وام دهنده پرداخت می نماید.

مثال : شخصی به سن ۳۰سال مبلغ یکصد میلیون ریال وام دریافتی خود را برای مدت ۱۰ سال با حق بیمه سالانه ۳۱۳/۹۰۰ ریال بیمه عمر مانده بدهکار می کند. این شخص متعهد است تا هفت سال حق بیمه مذکور را بپردازد . در صورت فوت بیمه شده در طی مدت ۱۰ سال مبلغ مانده بدهکار وی به طلبکاریکجاپرداخت می گردد.

بیمه عمر و پس انداز

در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرمایه ای که تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد.

در صورت تمایل در پایان مدت بیمه نامه سرمایه موضوع بیمه میتواند بصورت مستمری ماهانه محاسبه و به بیمه گذار پرداخت گردد.

توجه

۱) این بیمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه دارای ارزش بازخرید می باشد.

۲) بیمه گذار  می تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل  پس انداز خود وام دریافت نماید.

مثال : فرد ۳۰ ساله ای خود را برای مدت ۱۰ سال در قبال سرمایه یکصد میلیون ریال با پرداخت حق بیمه ماهانه ۴۷۲/۰۰۰ ریال ، بیمه عمر و پس انداز می نماید.

در صورت فوت این شخص در اثنای مدت بیمه و یا در صورت حیات بیمه شده در انقضاء مدت مبلغ یکصد میلیون ریال باضافه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد.

بیمه حوادث

موضوع بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی دائم یا موقت ، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی می باشد.

انواع بیمه های حوادث

  • بیمه حوادث انفرادی

در این بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس شغل افراد تعیین می گردد

  • بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم میگردد که به اهم آن اشاره می شود.

بیمه حوادث ۲۴ ساعته

بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه

بیمه حوادث ایام ماموریت

بیمه حوادث ورزشی

بیمه حوادث توریستی و مسافرتی

  • بیمه مسافرت به خارج از کشور

ایـن بیمه نامه اشخاصی را که قصد مسافرت به خـارج از کشورا دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد.

  • بیمه مازاد درمان گروهی

کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکفل کارکنان سازمانها ، موسسات و واحدهای صنعتی به موجب آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه تحت پوشش بیمه های مازاد درمانی قرار گرفته و می توانند از مزایای این گونه بیمه نامه ها در بخش جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و پاراکلینیکی ها استفاده نمایند.

از ما بپرسید!!!

سوالات متداول بیمه نامه

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

فرم محاسبه آنلاین نرخ بیمه

دوست گرامی
دسترسی به این صفحه فقط برای اعضاء سایت امکانپذیر میباشد . برای ورود به صفحه عضویت اینجا را کلیک کنید. در صورتی که هم اکنون عضو هستید از اینجا وارد شوید

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

رزرو آنلاین بیمه نامه

درصورتی که هم اکنون بیمه داشته باشید میتوانید بیمه نامه خود را رزرو کنید با پرکردن فرم ساده زیر بیمه  خود را رزرو نمائید :

شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

سفارش آنلاین بیمه نامه

جهت سفارش آنلاین بیمه بدنه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده
تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم
با تشکر از شما
شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب